Hakkımda

Uzmanlık Alanı:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

EĞİTİM:

Üniversite:1992-1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık:1998-2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

İŞ DENEYİMİ:

2003-2004 İnegöl Damla Tıp Merkezi

2004-2005 Vatani Görev Gaziantep

2005-2006 Salihli Devlet Hastanesi

6 Nisan 2006- Eylül 2012 Acıbadem Bursa Hastanesi.

Eylül 2012 tarihinden itibaren kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir.

DİĞER:

Medeni Hali:Evli ve 3 Çocuk Babası.

Yabancı Dil: İngilizce

Üyelikler:

Milli Pediatri Derneği

Türkiye Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Bilimsel Yayın ve Makaleler:

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ BASILI MAKALELER:

Sağlam H, Semerci T, Harmancı R, Tarım Ö. Glisemik Kontrolü İyi Olmayan Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Ödüllendirmenin Etkisi: Psikososyal Yaklaşım. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 19 (1) 7-10: 2004

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

Köksal N, Harmancı R, Çetinkaya M, Hacımustafaoğlu M. Role of procalcitonin and CRP in diagnosis and follow-up of neonatal sepsis. The Turkish Journal of Pediatrics 2007; 49: 21-29

ULUSAL KONGRE ve TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ, POSTER ve VİDEO BİLDİRİLERİ

1.TB.Özkan, A.Meral, S. Gürel, R. Harmancı, T.Özeke. Gaucher Hastalığı tip 1 pediatrik Olgu Sunumu- 3.Ulusal Hepatoloji Kongresi. İstanbul, Mayıs 1999, Özet Kitabı, p:164.

2.TB.Özkan, B. Sevinir, R. Harmancı, B. Gezgin Al, İ.Ercan, T.Özeke. Kronik B Hepatitinde Perihepatik Lenfadenopatinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. Bursa, Aralık 1999, Özet Kitabı, s:283.

3.H. Sağlam, R. Harmancı, Ü. Günay, Ö. Tarım. Akut ITP ile seyreden Konjenital jeneralize Lipodistrofi (Lawrance- Seip ya da Berardinelli sendromu) Olgusu. 44.Milli Pediatri Kongresi. Bursa, Eylül 2000, Özet Kitabı, s:114

4.A.Meral, B.Sevinir, R.Harmancı, Ü. Günay, S. Gedikoğlu. Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Tedavi Protokolümüzün Değerlendirilmesi-4.Febril Nötropeni Sempozyumu, Antalya, Şubat 2001,Özet Kitabı s:133

5.R. Harmancı, ÖM. Bostan, E. Çil. Bir günlükken tanı konulan tuberoz sklerozun da eşlik ettiği multiple rabdomyomlu bir olgu. 3.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Kongresi, Nevşehir, Mayıs 2001, Özet Kitabı, s:125.

6.M. Okan, O. Dönmez, R. Harmancı, E. Nacarküçük. Akut Poststreptokokkal Glomerulonefrit Sonrası Posterior Lökoensefalopati. 4.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2002, Özet Kitabı, s:240.

7.H. Saglam, R. Harmancı, Ö. Tarım. Hipomagnezemi, Hipokalsemi, Hipoparatiroidi ve İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Seyreden Üç Olgu-7. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. Trabzon, Ekim 2002, Özet Kitabı, s:137.

8.S. Bağcı, N.Köksal, R. Harmancı, İ. Bulut, Ö. Bostan, E. Çil, İ. Kırıştıoğlu, H. Doğruyol. Olgu Sunumu: Toraco-omphalopagus’lu Yapışık İkizler.  46. Milli Pediatri Kongresi. Mersin, Ekim 2002, Özet Kitabı, s:252.

9.R. Harmancı, N. Köksal, M. Hacımustafaoğlu, M. Çetinkaya. Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü. 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi. Bursa, Şubat 2005, Özet Kitabı, s:156

10.A. Güray, M. Şenyurt, E. Yüzkollar, F. Fidan, R. Harmancı, E. Divanlı. Yenidoğan Bir Olgu; Lizensefali ile İlişkili Mikrosefali. 42. Türk Pediatri Kongresi;Antalya, Mayıs 2006, Özet Kitabı, s: 530.

11.R. Harmancı, B. Öztürk, S. Karakaşlılar Çakmak. Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi . Bursa, Şubat 2007. Özet Kitabı, Poster No: 57.